[Services]

บริการของเรา

บริการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรค

 • งานฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อและเคลือบป้องกันพื้นผิววัสดุจากเชื้อโรคทุกชนิด (ไวรัส แบคทีเรีย เชื้อรา และเชื้อโรคชนิดอื่นๆ)
 • งานดูแลสุขอนามัยภายในโรงแรม โรงอาหาร โรงเรียน สำนักงาน รถขนส่งมวลชน
 • งานฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรคและฆ่าแมลงในอุตสาหกรรมอาหาร
 • งานฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรคและฆ่าแมลงในโรงเพาะเห็ด
 • งานฉีดพ่นยาฆ่าแมลงเพื่อกำจัดแมลงบินเเละเเมลงคลานต่างๆ
 • งานฉีดยากำจัดกลิ่นเหม็นภายในอาคาร
 • งานฆ่าเชื้อและป้องกันการระบาดของโรคหลังจากเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ เช่น น้ำท่วม แผ่นดินไหว

พื้นที่ให้บริการ

 • ที่อยู่อาศัย บ้าน อาคาร คอนโดมิเนียม
 • บริษัท องค์กร สำนักงาน
 • พื้นที่ส่วนกลาง
 • ห้างสรรพสินค้า ร้านอาหาร
 • สถานศึกษา
 • หน่วยงานราชการ
 • โรงแรม
 • โรงเรียน
 • โรงพยาบาล
 • โรงงาน
 • โกดังเก็บสินค้า
 • ฯลฯ
ติดต่อฝ่ายขาย : 061-526-6299