[Clients]

ลูกค้าของเรา

ลูกค้าของเรา

บริการของเราเหมาะสำหรับการป้องกันและฆ่าเชื้อโรคในบ้าน/คอนโด, ออฟฟิศ/บริษัท, พื้นที่ส่วนกลาง (indoor), ห้าง/ร้านค้า, โรงภาพยนตร์, ร้านอาหาร, ผับ/บาร์, ฟิตเนส, คลีนิค, ธนาคาร, สถานศึกษา, หน่วยงานราชการ, โรงแรม, โรงงาน/โกดัง, ฯลฯ

หน่วยงานที่เคยใช้บริการเครื่องพ่นฆ่าเชื้อชนิด Ultra-Low Volume (ULV):

  • รัฐสภา
  • BTS
  • การรถไฟแห่งประเทศไทย
  • สายการบิน (Thai Airways, BKK Airways, Thai Lion Air)
ติดต่อฝ่ายขาย : 061-526-6299