[About Coronavirus]

รู้จักไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่

รู้จักไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease 2019 หรือที่เรียกกันสั้นๆ ว่า “โควิด-19” หรือ “COVID-19”) ที่กำลังแพร่ระบาดอยู่ในหลายๆ ประเทศทั่วโลก (Pandemic) ในขณะนี้ เกิดจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (SARS-CoV-2 Coronavirus) ซึ่งเป็นเชื้อโรคในตระกูลเดียวกับเชื้อโรคที่ทำให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคซาร์ส (SARS) ในปี 2003 และโรคเมอร์ส (MERS) ในปี 2012 พบผู้ป่วยครั้งแรกในเมืองอู่ฮั่น (Wuhan) ประเทศจีน โดยเชื่อว่ามีต้นกำเนิดจาก “ค้างคาว” (เนื่องจากผลการเปรียบเทียบลำดับทางพันธุกรรมของไวรัสชนิดนี้ และตัวอย่างไวรัสอื่นๆ แสดงความคล้ายคลึงกับโคโรนาไวรัสในค้างคาวมากที่สุดถึง 96%)

โรคโควิด-19 (COVID-19) ติดต่อกันผ่านทางสารคัดหลั่ง เช่น ละอองน้ำลาย น้ำมูก หรือเสมหะ ของผู้ติดเชื้อที่ไอจามออกมา ดังนั้นจึงมีโอกาสที่เชื้อโรคจะลอยอยู่ในอากาศ หรือตกค้างอยู่บนพื้นผิวสัมผัสในระยะเวลาหนึ่ง โดยเฉพาะในสถานที่ๆ มีผู้คนรวมตัวอยู่กันเป็นจำนวนมาก หรือบริเวณพื้นที่สาธารณะ ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องการการติดเชื้อและชะลอการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ทุกหน่วยงานจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีมาตรการดูแลและป้องกันอย่างถูกวิธี การพ่นฆ่าเชื้อไวรัส COVID-19 โดยใช้น้ำยาฆ่าเชื้อโรคที่มีประสิทธิภาพสูงและได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพผลิตภัณฑ์ จึงเป็นวิธีการหนึ่งที่ได้รับความนิยมอย่างมากในปัจจุบัน

ติดต่อฝ่ายขาย : 061-526-6299