[FAQ]

คำถามที่พบบ่อย

Q: การฆ่าเชื้อโรค (Disinfection) คืออะไร และต่างกับการทำความสะอาดปกติอย่างไร?

A: คนทั่วไปมักจะเข้าใจผิดว่าการฆ่าเชื้อโรค (Disinfection) เหมือนกับการทำความสะอาดทั่วๆ ไป คือ ผสมผลิตภัณฑ์น้ำยาฆ่าเชื้อกับน้ำแล้วใช้อุปกรณ์ทำความสะอาดชุบน้ำยานำไปเช็ดพื้นผิว แต่นั่นไม่ใช่การฆ่าเชื้อ การฆ่าเชื้อที่มีประสิทธิภาพนั้นพื้นผิวควรคงความ “เปียกชุ่มชื้น” ไว้ระยะเวลาหนึ่งก่อนเพื่อให้น้ำยาทำปฏิกริยาฆ่าเชื้อโรคอย่างเต็มที่ (เรียกว่า Contact Time / Wet Time) และเคลือบผิววัสดุให้เรียบร้อยก่อนทิ้งให้แห้งไปเอง ทั้งนี้อาจมีคราบน้ำเล็กๆ หลังพื้นผิวแห้งอยู่บ้าง แต่ก็สามารถใช้วิธีการทำความสะอาดปกติเช็ดคราบน้ำออกภายหลังได้ค่ะ

อ้างอิง: 

The importance of contact time and visible wetness to ensure effective disinfection

https://www.beckershospitalreview.com/quality/the-importance-of-contact-time-and-visible-wetness-to-ensure-effective-disinfection.html

Using disinfectants to control the COVID-19 virus

http://npic.orst.edu/ingred/ptype/amicrob/covid19.html

Q: ความชื้นที่เกิดจากฉีดพ่นละอองฝอยเพื่อฆ่าเชื้อโรคจะทำให้เกิดเชื้อราหรือไม่

A: ไม่ค่ะ น้ำยาที่ฉีดพ่นจะแห้งไปเองภายในระยะเวลาไม่เกิน 30 นาที และเนื่องจากน้ำยา Umonium38 มีฤทธิ์ในการฆ่าเชื้อราอยู่แล้ว จึงไม่ทำให้เกิดเชื้อราค่ะ

อ้างอิง: 

นวัตกรรมใหม่ในการฆ่าเชื้อแบบเย็นของ Umonium38

https://huckerts.net/th/umonium38/

Q: สารฆ่าเชื้อ (Disinfectants) มีกี่ประเภท?

A: สารฆ่าเชื้อสามารถแบ่งตามประสิทธิภาพในการออกฤทธิ์ฆ่าเชื้อโรคได้เป็น 3 ประเภท ดังนี้

  1. สารฆ่าเชื้อที่มีประสิทธิภาพสูง (High Level Disinfectants) เป็นกลุ่มที่มีฤทธิ์ในการทำลายเชื้อสูง สามารถฆ่าเชื้อได้ทุกชนิด ส่วนมากใช้ทำความสะอาดอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ไม่สามารถนึ่งฆ่าเชื้อได้ เช่น Formaldehyde, 30% Hydrogen Peroxide, Chlorinated Compounds
  2. สารฆ่าเชื้อที่มีประสิทธิภาพปานกลาง (Intermediate Level Disinfectants) สารในกลุ่มนี้สามารถทำลายแบคทีเรียและไวรัสได้เกือบทุกชนิด นิยมใช้ในห้องปฏิบัติการและโรงพยาบาล เช่น Sodium Hypochlorite, Ethyl Alcohol, Isopropyl Alcohol
  3. สารฆ่าเชื้อประสิทธิภาพต่ำ (Low Level Disinfectants) สามารถทำลายเชื้อแบคทีเรีย ไวรัสและเชื้อราได้บางชนิด เช่น 3% Hydrogen Peroxide

ซึ่งน้ำยา Umonium38 จัดอยู่ในกลุ่ม High Level Disinfectants ค่ะ

อ้างอิง: 

น้ำยาฆ่าเชื้อ กับ โควิด-19 โคโรน่าไวรัส

https://www.pharmacy.mahidol.ac.th/th/knowledge/article/483/โควิด-19น้ำยาฆ่าเชื้อ

Q: น้ำยา Umonium38 ฆ่าเชื้อโควิด-19 ได้หรือไม่?

A: โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease 2019 หรือที่เรียกกันสั้นๆ ว่า “โควิด-19” หรือ “COVID-19”) ที่กำลังแพร่ระบาดอยู่ในหลายๆ ประเทศทั่วโลก (Pandemic) ในขณะนี้ เกิดจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่(SARS-CoV-2 Coronavirus) ซึ่งเป็นเชื้อโรคในตระกูลเดียวกับเชื้อโรคที่ทำให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคซาร์ส หรือSevere Acute Respiratory Syndrome Coronavirus (SARS-CoV) ในปี 2003 และโรคเมอร์ส หรือ Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus (MERS-CoV) ในปี 2012 

น้ำยา Umonium38 ผ่านการทดลองในห้องปฏิบัติการเพื่อพิสูจน์การใช้กำจัดเชื้อไวรัสด้วยการผสมกับน้ำในอัตราส่วนความเข้มข้น 2.5% และผลการทดลองพิสูจน์แล้วว่าสามารถฆ่าเชื้อไวรัสชนิดไม่มีเปลือก เช่น อดิโนไวรัส (Adenovirus) โปลิโอไวรัส (Poliovirus) และ โนโรไวรัส (Norovirus) ซึ่งเป็นไวรัสในตระกูลเดียวกับ MERS-CoV และ SARS-CoV 

โดยทั่วไปแล้ว ไวรัสชนิดมีเปลือกจะฆ่าได้ง่ายกว่าไวรัสชนิดไม่มีเปลือก ดังนั้นเมื่อน้ำยา Umonium38 สามารถฆ่าเชื้อไวรัสชนิดไม่มีเปลือกได้ มันจึงสามารถฆ่าไวรัสชนิดมีเปลือกได้เช่นกัน

อ้างอิง: 

 

Q: กลไกการออกฤทธิ์ของ Umonium38 เป็นอย่างไร

A: Umonium38 จะลดแรงตึงผิวของน้ำ ทำให้สารละลายของเหลวสามารถแทรกซึมเข้าสู่ช่องว่างที่เข้าถึงได้ยากที่สุดของวัตถุอินทรีย์ เมื่อสัมผัสกับวัตถุอินทรีย์ ผลิตภัณฑ์จะทำให้ เยื่อหุ้มเซลล์บวมจนกระทั่งแตกออก หลังจากแทรกซึมเข้าไปในเยื่อหุ้มเซลล์แล้ว สารละลายจะแพร่เข้าไปในเชื้อโรคด้วยหลักการซึมเข้าไปในรูขนาดเล็ก (Capillary Effect) ซึ่งจะทำให้ของเหลวในนิวเคลียสเป็นพิษและทำให้เชื้อโรคตายในที่สุด

อ้างอิง:

กลไกการออกฤทธิ์ของ UMONIUM38

https://huckerts.net/th/umonium38/